Công ty Cổ phần DCI Việt Nam

87A Hàm Nghi, Quận 1, HCM

info@dci.edu.vn

 0946 098 468

dci.edu.vn

dci.edu.vn

ĐĂNG KÝ NGAY

DCI VIỆT NAM TÀI TRỢ 100% PHÍ THAM DỰ

GỬI THÔNG TIN

Cẩm nang 10 thiện nghiệp
Nhật ký gieo hạt

BỘ TRÍ TUỆ NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG 2024

1 cuốn 25k
5 cuốn 100k

10 cuốn 185k
50 cuốn 900k

Chúc mừng

Bạn đã đăng ký nhận bộ trí tuệ Năng Đoạn Kim Cương 2024

Giá:
1 cuốn: 25k
5 cuốn: 100k
10 cuốn: 185k
50 cuốn: 900k
 
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

+ Chủ tài khoản: Trần Thị Mai Hương
+ Số TK: 1320699630 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sai Gon
+ Nội dung: TÊN - SĐT - Số lượng
Ví dụ: Thinh- 0909090909 - 50 cuon