Học viên: Anh Huỳnh Tấn Thuế
Nghề nghiệp: Quyền Giám đốc Vùng khối khách hàng cá nhân – Công ty CP chứng khoán TP.HCM (HSC)

Vấn đề trong cuộc sống:
– Áp lực công việc.
– Tài chính: nợ nần sau khi lập gia đình.

 

Thời gian thực hành DCI: 09/2017 – Nay

 

Kết quả đạt được:
– Tôi vỡ òa và được khai sáng sau ngày học đầu tiên.
– Tìm được niềm đam mê và mục đích sống của mình.
– Tôi trả hết nợ, không còn áp lực căng thẳng về tài chính.
– Tôi có một gia đình hạnh phúc, gắn kết.
– Thăng tiến trong công việc, tự do tài chính.

DCI