Học viên: Chị Lê Thị Quỳnh Lan
Nghề nghiệp: Tư vấn nhân sự

Vấn đề trong cuộc sống:
– Nghỉ làm vì quá áp lực trong cuộc sống.

 

Thời gian thực hành DCI: 06/2015 – Nay

 

Kết quả đạt được:
– Tôi có được sự viên mãn trong mối quan hệ với chồng, Ba Mẹ, đồng nghiệp.
– DCI là con đường để đối diện với vấn đề của mình và biết cách vượt qua nó.
– Tôi hoàn toàn tin tưởng vào triết lý của DCI.
– Có sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu với chồng của mình, được chồng ủng hộ.

DCI