Học viên: Anh Nguyễn Tuấn Anh
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp Tư vấn Thiết Kế Nội Thất
Khóa học: DCI cấp độ 1: Oxygen Money
Trang web khóa học: dci.edu.vn/level1/

Vấn đề trong cuộc sống:
– Khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp

– Mô hình – văn hóa doanh nghiệp chưa được xác định rõ ràng

 

Thời gian thực hành DCI: 09/2017 – Nay

 

Kết quả đạt được:
– Tăng doanh thu của doanh nghiệp

– dễ dàng trong việc tiếp cận khách hàng

– Gắn kết khăng khít các mối quan hệ trong gia đình

Cảm nhận học viên Nguyễn Tuấn Anh