Học viên: Chị Trần Kiều Hương
Nghề nghiệp: Quản Lý

Vấn đề trong cuộc sống:
– Tôi là tuýp người luôn muốn kiểm soát người khác
– Luôn áp đặt lên cuộc sống của mọi người
– Gặp nhiều vấn đề về mối quan hệ

 

Thời gian thực hành DCI: 10/2017 – Nay

 

Kết quả đạt được:
– Tôi đã có thêm 1 căn nhà
– Có thêm những mối quan hệ chất lượng
– Sức khỏe được cải thiện một cách đáng kể
– Có cơ hội đồng hành cùng nhiều tổ chức thiện nguyện

Cảm nhận học viên Trần Kiều Hương