CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ APP DCI VIỆT NAM

Khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của DCI Việt Nam trên nền tảng dc.iAPP, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi và chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn một cách nghiêm túc và sử dụng nhiều biện pháp để bảo đảm rằng thông tin của bạn được bảo vệ khi được truyền từ máy tính của bạn và lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, cách chúng tôi bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Trang thông tin điện tử và ứng dụng DCI Việt Nam là hệ thống cộng đồng học tập, thực hành DCI. Các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các khoá học DCI theo các chủ đề và cấp bậc khác nhau.
 • Các chương trình giới thiệu, tài liệu hướng dẫn hoặc các bài giảng liên quan đến DCI.
 • Các ứng dụng học và thực hành mang tên “DCI Việt Nam” chạy trên nền tảng iOS, Android và/hoặc trên các hệ điều hành khác.
 • Các sản phẩm tích hợp vào các ứng dụng và trang web của bên thứ ba, chẳng hạn công cụ tìm kiếm Google tích hợp trong các ứng dụng của DCI Việt Nam.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Thông tin DCI Việt Nam thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn dùng các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi cũng như cách bạn quản lý các tùy chọn kiểm soát bảo mật của mình.

Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho DCI Việt Nam

Khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc Ứng dụng DCI Việt Nam, bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Ngay cả khi không đăng nhập vào Tài khoản DCI Việt Nam, bạn vẫn đồng ý cho chúng gửi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào hệ thống của DCI Việt Nam.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi.

Mục đích chúng tôi thu thập thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của DCI Việt Nam cho những mục đích sau:

 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụngiAPP;
 • Duy trì và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụngiAPP;
 • Phát triển các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng mới
 • Cung cấp các sản phẩm và nội dung được cá nhân hóa, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung và quảng cáo;
 • Đo lường chất lượng;
 • Liên lạc với bạn;
 • Bảo vệ DCI Việt Nam, người dùng DCI Việt Nam và các thành viên cộng đồng DCI Việt Nam;
 • Bảo vệ thông tin của bạn.

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của DCI Việt Nam đều được tích hợp các tính năng bảo mật, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chúng tôi có được từ việc duy trì các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và DCI Việt Nam khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền;
 • Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình;
 • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên và người đại diện của DCI Việt Nam truy cập vào thông tin của bạn, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng, các quy định của pháp luật và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Chia sẻ thông tin thu thập

Trang thông tin điện tử https://dci.edu.vn và ứng dụng dc.iAPP được thiết kế nhằm cung cấp cho các khách hàng, các khách hàng tiềm năng và những người quan tâm đến DCI Việt Nam một phương thức bảo mật để có được các thông tin về chúng tôi, sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi, và để giao dịch với chúng tôi qua Internet.

Trang web và ứng dụng dc.iAPP của chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn. Nếu bạn đã cung cấp các thông tin của bạn trên trang web và ứng dụng dc.iAPP của chúng tôi vì các mục đích khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, để yêu cầu sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng hoặc để đặt câu hỏi cho chúng tôi, để phục vụ các yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho:

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi: các nhà cung cấp dịch vụ không thuộc Công ty chúng tôi trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như dịch vụ kế toán, kiểm toán, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn khác; nhà cung cấp dịch vụ tổng đài; các nhà cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, hỗ trợ và an ninh công nghệ thông tin (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu); các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích; các đơn vị điều tra bồi thường và các giám định viên; và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự khác, là những đơn vị hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và là những đơn vị bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các thỏa thuận bảo mật/không tiết lộ thông tin với chúng tôi.

Các bên thứ ba khác: cho một bên thứ ba trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc các hình thức xử lý khác của toàn bộ hoặc một phần của hoạt động kinh doanh, tài sản và phần vốn góp của chúng tôi (bao gồm các bên có liên quan đến bất kỳ vụ phá sản hoặc các thủ tục tố tụng tương tự).

Khi chúng tôi tin rằng là cần thiết hoặc phù hợp để tuân thủ các quy trình pháp lý, để phản hồi các yêu cầu của các cơ quan nhà nước, để thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, để bảo vệ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư và quyền tài sản của chúng tôi, và/hoặc các quyền, quyền riêng tư và quyền tài sản của bạn hoặc của người khác; để phát hiện và phòng ngừa các vi phạm pháp luật; và để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng hoặc để hạn chế các tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

Chúng tôi cam kết không cung cấp các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn về họ tên, danh sách, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác không được đề cập trong Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này.

Cập nhật và xóa thông tin của bạn

Khi đã đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào Ứng dụng dc.iAPP và làm theo các bước hướng dẫn cụ thể. Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, email, số điện thoại, đổi mật khẩu và những thông tin khác được cung cấp chi tiếp trong hồ sơ (profile) của bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu xóa các thông tin của mình trên hệ thống của DCI Việt Nam dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Thời điểm áp dụng chính sách này

Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng do DCI Việt Nam cung cấp, bao gồm cả trang thông tin điện tử, các ứng dụng mang tên DCI Việt Nam hoặc các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng khác của DCI Việt Nam và những dịch vụ được cung cấp trên các trang web bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo. Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này không áp dụng cho những sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này này.

Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này không áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web hiển thị trên các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của DCI Việt Nam, được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi

Các thay đổi đối với chính sách này

DCI Việt Nam có thể thay đổi Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ ngày phát hành các thay đổi gần đây nhất và cung cấp quyền truy cập vào các bản lưu trữ để bạn xem xét. Nếu đó là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo dễ thấy hơn trên trang điện tử này hoặc qua email về các thay đổi đối với Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư này của chúng tôi.