fbpx

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA DC.I APP

Thỏa thuận sử dụng (“Thỏa thuận”) sẽ chi phối, áp dụng cho người truy cập và sử dụng các trang web/app – ứng dụng phần mềm dành cho điện thoại và các thiết bị di động phù hợp của dc.i APP (“Dịch vụ”), một dịch vụ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần DCI Việt Nam (gọi chung là “dc.i APP”), được đặt tại tên miền http://dci.edu.vn (“Trang web”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web và/hoặc dc.i APP của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung Thỏa thuận và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về pháp lý với Công ty Cổ phần DCI Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng dc.i APP được cung cấp bởi:

 • Công ty Cổ phần DCI Việt Nam
 • Mã số doanh nghiệp 0316270605
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Khánh Nguyên, Số 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi/dc.i APP có thể chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải cập nhật bản chỉnh sửa trên Trang web, và có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận này bị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh ở mức gần nhất có thể các ý định của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Việc thay đổi này có thể có hoặc không được thông báo cụ thể cho bạn, do đó bạn nên đọc kỹ Thỏa thuận này khi truy cập Trang web/dc.i APP. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận những thay đổi này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các Dịch vụ của dc.i APP.

Điều 1. Mô tả dịch vụ của Ứng dụng DC.I APP

Điều 2. Thuật ngữ

 1. “Người dùng” là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các dich vụ được cung cấp trên Ứng dụng dc.i APP. Người dùng bắt buộc phải đăng ký tài khoản để trở thành thành viên.
 2.  “Bạn” bao gồm người dùng / khách hàng của Trang web và Ứng dụng dc.i APP.
 3.  “Thông tin cá nhân” là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật.
 4.  “Nhà nước” là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 5.  “Tính năng” là tính năng hiện có và đang được cung cấp tại dc.i APP.
 6.  “Cửa hàng ứng dụng” là 2 nền tảng phân phối ứng dụng Google CH Play và Apple App Store.

Điều 3. Quy định tài khoản sử dụng Ứng dụng dc.i APP

Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin của bạn, như là tên, số điện thoại, địa chỉ email khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi. Nếu các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ email. Nếu bạn muốn hủy tài khoản, chúng tôi cung cấp sẵn chức năng này cho bạn thực hiện điều đó. Tài khoản, các dữ liệu do bạn tạo ra sẽ được xóa khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng 30 ngày nếu bạn không đăng nhập vào DCI.App kể từ ngày yêu cầu hủy tài khoản.

Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và phải đảm bảo không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản và mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tên truy cập tài khoản bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho chúng tôi bất cứ trường hợp nào mà Tên truy cập tài khoản của bạn bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép.

Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích học và thực hành DCI. Bạn không được phép lạm dụng hoặc sử dụng Ứng dụng cho các mục đích gian lận hoặc để gây bất tiện cho người khác.

Bạn không được phép làm tổn hại, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website hoặc cố tình đe dọa, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, nếu bạn sử dụng Ứng dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng hướng tới.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng phụ thuộc vào Điều khoản & Điều kiện có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời, bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể, theo chính sách riêng của chúng tôi, đưa ra các khuyến mại mà bạn có thể đổi lại các lợi ích liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng các khuyến mại đúng mục đích và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển nhượng khuyến mại dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các khuyến mại không thể quy đổi thành tiền và có thể hết hạn vào một ngày thực tế, thậm chí trước khi bạn sử dụng.

Điều 4. Cam kết không vi phạm khi sử dụng dc.i APP

Bạn cam kết không thực hiện những điều cấm dưới đây khi sử dụng Ứng dụng dc.i APP:

 1. Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống lại Nhà Nước, gây hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
 2. Tiết lộ bí mật Nhà Nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối thoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục.
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 7. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng và lợi ích hợp pháp trên internet của tổ chức, cá nhân.
 8. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ.
 9. Xâm nhập, sử dụng trái pháp luật mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet.
 10. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên internet.
 12. Có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này trên các ứng dụng của dc.iAPP hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà dc.i APP có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ của Ứng dụng dc.i APP.
 13. Các điều cấm khác theo quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi

 1. Chúng tôi có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm quy định tại Điều 4 khi phát hiện các thông tin này.
 2. Chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, và/hoặc xóa các nội dung của bạn; báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền mà dc.i APP có/hoặc không thông báo cho bạn khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.
 3. Chúng tôi có quyền loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc được lưu trữ trên ứng dụng dc.i APP vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn.
 4. Chúng tôi có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các trang ứng dụng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ của Ứng dụng dc.i APP; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ ứng dụng hoặc các nội dung của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì.
 5. Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (a) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (b) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (c) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của dc.iAPP, người sử dụng và công chúng.
 6. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để Ứng dụng an toàn, không có vi rút và không có lỗi. Tuy nhiên, dù công nghệ của chúng tôi có tiên tiến cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu của chúng tôi, cũng như không đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi.

Ứng dụng có thể bị giới hạn, trì hoãn, và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Internet và thông tin điện tử bao gồm thiết bị được sử dụng bởi bạn hoặc Nhà cung cấp có lỗi, không kết nối, ngoài phạm vi, tắt hoặc không hoạt động. Chúng tối không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc trì hoãn, giao hàng thất bại, hư hại hoặc mất mát từ các vấn đề này.

Điều 6. Liên kết với bên thứ 3

 1. Ứng dụng của dc.iAPP có thể liên kết và chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả liên kết văn bản; đoạn video được nhúng vào; và các ứng dụng phần mềm (Bao gồm cả các tiện ích hỗ trợ thông tin cần thiết và/hoặc hữu ích cho người dùng) (Gọi chung là “Trang Liên Kết”).
 2. Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi / hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế. Nội dung Trang Liên Kết và thông tin các bên thứ ba này ngoài tầm kiểm soát và / hoặc không thuộc sở hữu và quản lý của dc.i APP. dc.i APP không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của Trang Liên Kết, kể cả rủi ro, thiệt hại kinh tế, thất thoát thông tin dữ liệu có thể phát sinh do việc truy cập Trang Liên Kết.
 3. Ứng dụng dc.iAPP có thể dựa vào bên thứ ba để cung cấp, hoàn thiện một số chức năng. Việc lựa chọn sử dụng những chức năng, ứng dụng phần mềm từ nhà cung cấp thứ ba có thể tạo nên sự thay đổi về mặt cấu trúc hoặc giao diện của Web/App. Người dùng lựa chọn sử dụng và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó, đồng thời chịu trách nhiệm về thủ tục liên quan đối với các nhà cung cấp thứ ba.

Điều 7. Phí dịch vụ và thanh toán

 1. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản lệ phí và thuế áp dụng với Dịch vụ bạn mua trên Ứng dụng dc.i APP một cách kịp thời bằng phương thức thanh toán hợp lệ.
 2. Việc thanh toán được thực hiện qua các phương thức thanh toán được quy định chi tiết tại thời điểm bạn đặt mua khoá học, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi dc.i APP. Phương thức thanh toán của bạn có thể sẽ được tính phí cho các loại phí hiện hành theo quy định của ngân hàng và/hoặc đơn vị cung ứng phương thức thanh toán mà bạn sử dụng vào ngày mà bạn bấm vào nút “Đặt Mua” trong quá trình đặt hàng.
 3. Trong tất cả các trường hợp, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng và hóa đơn thanh toán liên quan; và thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho dc.i APP có thể được dc.i APP chia sẻ cho các công ty hoạt động thay mặt cho dc.i APP, chẳng hạn như ngân hàng hoặc cổng xử lý thanh toán và/hoặc các cơ quan tín dụng, chỉ duy nhất cho Mục đích kiểm tra tín dụng, thực hiện việc thanh toán để dc.i APP phục vụ bạn. Các điều khoản về việc thanh toán của bạn sẽ được dựa trên Phương thức Thanh toán mà bạn lựa chọn và có thể được xác định bởi thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính cung cấp Phương thức Thanh toán đó.
 4. Bạn đồng ý trả cho dc.i APP tất cả các chi phí phát sinh trong tài khoản của bạn cho bất kỳ Dịch vụ nào được sử dụng. Nếu Phương thức Thanh toán của bạn không hoạt động hoặc tài khoản của bạn quá hạn, (a) bạn đồng ý thanh toán tất cả chi phí phải trả cho dc.iAPP theo yêu cầu, (b) dc.iAPP toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của bạn tại Ứng dụng dc.i APP.

Điều 8. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Ứng dụng dc.i APP đều thuộc về Công ty Cổ phần DCI Việt Nam hoặc được cấp phép hợp pháp cho Công ty Cổ phần DCI Việt Nam sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Công ty Cổ phần DCI Việt Nam, Người dùng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bản thỏa thuận này.
 2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong các dịch vụ trên Ứng dụng dc.i APP của Công ty Cổ phần DCI Việt Nam. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, người dùng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 9. Bồi thường thiệt hại

 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Ứng dụng.
 2. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến ứng dụng của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như Công ty Cổ phần DCI Việt Nam, đối tác của Công ty Cổ phần DCI Việt Nam/dc.iAPP, nhân viên Công ty Cổ phần DCI Việt Nam… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.

 

Điều 10. Miễn trừ trách nhiệm

 1. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào ứng dụng chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng ứng dụng, bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tổ chức tài chính của bạn, bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm truy cập Internet hoặc các trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị máy tính hoặc phần mềm, bất kỳ dịch vụ thư tín hoặc dịch vụ giao nhận hoặc cho bất kỳ trường hợp ngoài tầm kiểm soát của dc.iAPP (bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, lụt, thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành vi dân sự hoặc cơ quan quân sự, thiết bị bị lỗi, virus máy tính, xâm nhập hoặc tấn công bởi một bên thứ ba, hoặc bị gián đoạn điện; viễn thông; dịch vụ tiện ích khác).
 3. Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: Hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động khác nếu có.
 4. Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho người dùng/khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho người dùng/khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
 5. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của Chúng tôi.
 6. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi Google CH Play và Apple App Store có những thay đổi về chính sách sử dụng ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng của bạn như: App bị xóa hoặc đình chỉ hoạt động.

 

Điều 11. Sửa đổi và chấm dứt sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi

Chúng tôi nỗ lực không ngừng thay đổi và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của dc.iAPP.

Bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không còn sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi nữa. DCI Việt Nam cũng có thể ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi bất kỳ thời điểm nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của mình và việc bảo đảm quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng nào đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước một cách hợp lý và tạo cơ hội để đưa thông tin ra khỏi sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng đó.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung các Điều khoản & Điều kiện

Công ty DCI Việt Nam có thể sửa đổi và bổ sung nội dung các Điều khoản & Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn. Bằng việc sử dụng Ứng dụng này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi hoặc bổ sung nào với các Điều khoản & Điều kiện (nếu có).

Các sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng sau thời gian đó, bạn được xem là đã chấp nhận các sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 13. Luật điều chỉnh và Cơ quan giải quyết tranh chấp

Sự thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần DCI Việt Nam, đơn vị sở hữu dc.iAPP, và bạn trong các Điều khoản & Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Điều khoản & Điều kiện này (“Tranh chấp”), mỗi bên nỗ lực tối đa để thảo luận các vấn đề với mục đích giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa giải.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 45 ngày (Bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC (bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra tranh chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.

Điều 14. Cam kết và chấp nhận của bạn

Tôi đã đọc Điều khoản & Điều kiện này và đồng ý với tất cả các nội dung bên trên và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của nội dung bên trên. Bằng việc nhấp vào nút “Đăng ký ngay” hoặc bất kỳ thao tác nào tương tự, tôi hiểu rằng tôi chấp nhận tạo ra một chữ ký điện tử mà tôi hiểu rằng nó có giá trị và hiệu lực như tôi ký trực tiếp bằng tay.

 

Điều 15. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng khác được Công ty Cổ phần DCI Việt Nam công bố thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.