Events

Home Events
Loading Events

Mô tả sự kiện

Phương pháp xây dựng & phát triển mối quan hệ hoàn mỹ trong Gia đình – Công việc – Xã hội

 • Xem thêm thông tin về khóa học DC.I cấp độ 4 tại đây
 • Xem thêm thông tin về khóa học DC.I cấp độ 5 tại đây

Thời gian:

 • 12-13/06/2021
 •  08:00 – 20:00

Địa chỉ: TPHCM

Số điện thoại: 0936 556 357

Email: info@dci.edu.vn

Đăng ký

  Giảng viên của chúng tôi
  DCI
  Nguyễn Công Bình

  Nhà sáng lập & Chủ tịch DAGroup & DCI Việt Nam

  • Nhà sáng lập & Chủ tịch DAGroup & DCI Việt Nam
  • Nhà sáng lập & CEO Adam Khoo Education Việt Nam
  • Nhà sáng lập & CEO học viên Sen Kim Cương Việt Nam
  • Tổng Giám Đốc công ty TNHH XNK Công Bình
  • Chủ tịch cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương (DCI) Việt Nam
  • Giảng viên độc quyền của DCI Việt Nam
  • Hoàn thành 12 cấp độ DCI & SCIM cùng thầy Geshe Michael Roach