Latest Past Events

DCI cấp độ 4-5 (Hà Nội)

Phương pháp xây dựng & phát triển mối quan hệ hoàn mỹ trong Gia đình - Công việc - Xã hội Xem thêm thông tin về khóa học DC.I cấp độ 4 tại đây Xem thêm thông tin về khóa học DC.I cấp độ 5 tại đây Thời gian: 19-20/06/2021  08:00 - 20:00 Địa chỉ: […]

VND12000000

DCI cấp độ 4-5 (TPHCM)

Phương pháp xây dựng & phát triển mối quan hệ hoàn mỹ trong Gia đình - Công việc - Xã hội Xem thêm thông tin về khóa học DC.I cấp độ 4 tại đây Xem thêm thông tin về khóa học DC.I cấp độ 5 tại đây Thời gian: 12-13/06/2021  08:00 - 20:00 Địa chỉ: […]

VND12000000

DCI Cấp độ 2 – K14 (Hà Nội)

Những nguyên tắc được đề cập trong khóa học có thể được ứng dụng bởi bất kỳ ai để tạo nên thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống. Bạn sẽ tìm thấy niềm đam mê đích thực trong cuộc sống, những giá trị tinh túy từ bản ngã; đồng thời dễ dàng vạch […]

VND10000000