Hãy theo dõi chúng tôi:

Giảng viên của chúng tôi

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi biết rằng một giảng viên giỏi là nhân tố quan trọng trong việc thay đổi trải nghiệm học tập và truyền đạt những giá trị tích cực.

Nguyễn Công Bình - DCI Việt Nam
Nguyễn Công Bình

DC.I cấp độ 1 - 12

Nhà sáng lập & Chủ tịch DA.Group & DC.I Việt Nam - Giảng viên học viện Năng Đoạn Kim Cương

Read More

Trò chuyện cùng chuyên gia

    Bạn cần giúp đỡ?

    Xin hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sau 1-2 ngày làm việc.

    info@dci.com
    + 84.936.556.357