Giảng viên của chúng tôi

Home Giảng viên của chúng tôi

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi biết rằng một giảng viên giỏi là nhân tố quan trọng trong việc thay đổi trải nghiệm học tập và truyền đạt những giá trị tích cực.

thầy Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình

DCI cấp độ 1 - 12

Nhà sáng lập & Chủ tịch DAGroup & DCI Việt Nam - Giảng viên Năng Đoạn Kim Cương

Read More
Nguyen Cong Binh

CEO DC.I Vietnam - CEO Adam Khoo Education - DC.I Speaker

Read More
DCI
Bùi Thu Dung – Yumi

DCI cấp độ 1 - 12

Giảng viên Năng Đoạn Kim Cương

Read More

Trò chuyện cùng chuyên gia

    Bạn cần giúp đỡ?

    Xin hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sau 1-2 ngày làm việc.

    info@dci.edu.vn
    0946 098 468