HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY DCI VIỆT NAM

Công ty Cổ phần DCI Việt Nam (DCI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

– Thời gian: Bắt đầu từ 13h30’ ngày 22 tháng 02 năm 2022

– Hình thức tổ chức: Trực tiếp

– Địa điểm: Phòng họp Papyrus, Lầu 7 – GEM CENTER – 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

– Nội dung: Theo tài liệu mời họp đã gửi qua đường bưu điện và Email

Lưu ý:

  • Các cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thư mời, các tài liệu gửi kèm và Giấy chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự. Người nhận uỷ quyền phải xuất trình đồng thời giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
  • Để Đại hội được tổ chức thành công đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy uỷ quyền đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 18/02/2022 (Liên hệ Bà: Trần Lê Hoài Thương – số điện thoại: 0905 698811 hoặc Ông: Nguyễn Đình Tuấn – số điện thoại: 0933 456864)

Trân trọng.