LỊCH SỰ KIỆN DCI VIỆT NAM

Home Lịch sự kiện DCI Việt Nam

DCI CHỦ ĐỀ 8: LÃNH ĐẠO TỰ ĐỘNG

27-28/08/2024 | Offline TPHCM & ZOOM ONLINE

CHA MẸ CHUYỂN HÓA - CON CÁI CHUYỂN MÌNH

14-15/09/2024 | Offline TPHCM& Zoom Online

DCI CHỦ ĐỀ 12: NGHỆ THUẬT CỦA LÒNG BIẾT ƠN

30/11-01/12/2024 | Offline TPHCM & ZOOM ONLINE

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA