LỊCH SỰ KIỆN DCI VIỆT NAM

Home Lịch sự kiện DCI Việt Nam

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 12

20,21,27,28/08/2022
ZOOM ONLINE

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 6

19,20,26,27/11/2022
ZOOM ONLINE

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA