LỊCH SỰ KIỆN DCI VIỆT NAM

Home Lịch sự kiện DCI Việt Nam
level 6

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 6


ZOOM ONLINE

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - QUẢN TRỊ

12-13/11/2022
ZOOM ONLINE

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 10

26 – 27/11/2022
ZOOM ONLINE

cap-do-2-nang-cao

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 2 ADV

09 – 11/12/2022
OFFLINE – HÀ NỘI

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 1

17 – 19/12/2022
ZOOM ONLINE

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA