LỊCH SỰ KIỆN DCI VIỆT NAM

Home Lịch sự kiện DCI Việt Nam

DCI SINH VIÊN

18/06/2022
ZOOM ONLINE

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 1

30/07-01/08/2022
ZOOM ONLINE

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - DCI Cấp độ 12

20,21,27,28/08/2022
ZOOM ONLINE

SUPER SALE

09-10/07/2022
ZOOM ONLINE

DCI SINH VIÊN

13/08/2022
ZOOM ONLINE

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - QUẢN TRỊ

17-18/09/2022
ZOOM ONLINE

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA