Study Group - Online

Yumi - DC.I Project Manager

0919 270 822
Training DCI-Leader
Online

Nguyễn Mỹ Hương - COO DAG/DCIVN

0914 861 339
Thứ 3, 12h00 – 14h00
Zoom Online – Nhóm Doanh Nghiệp

Lê Thị Ngọc Uyển

0909 079 068
Thứ 5, 9h00-10h30
Zoom Online

Nguyễn Cao Hữu Trí

0909 660 966
Thứ 4, 17h30-19h00
Zoom Online

Nguyễn Thị Mai

0968 605 665
Thứ 7, 19h00 – 21h00
Zoom Online

Bùi Thị Thao

0363 126 199
Thứ 7, 19h30 – 21h30
Zoom Online

Tăng Thị Thu Hương

0944 444 249
Thứ 6, 20h00-21h40
Zoom Online

Phạm Hoàng Việt

0938 832 869
Thứ 4, 19h00 – 20h30
Zoom Online

Thái Hoàng Thu Hương

0914 323 603
Thứ 5, 05h30 – 07h00
Zoom Online

Nguyễn Xuân Thanh Tín

0942 996 169
Thứ 5, 20h00 – 21h30
Zoom Online

Trần Thị Dung

0982 635 379
Thứ 2, 20h00 – 21h30
Zoom Online

Tạ Quốc Khánh

0901 341 333
Thứ 5, 20h00 – 21h30
Hà Nội – Zoom Online

Lê Thị Diễm Phước

0909 081 863
Thứ 5, 5h00 – 6h30
TPHCM – Zoom Online

Mai Thị Vân Anh

0384 598 519
Thứ 2, 19h45 – 21h15
TPHCM – Zoom Online

Phạm Thị Nhung

0902 926 831
Thứ 5, 12h00 – 13h30
TPHCM – Zoom Online

Phùng Quốc Hùng

0931 33 00 11
Thứ 5, 12h30 – 14h00
Hà Nội – Zoom Online

Hoàng Giang Thảo

0825 571 808
Thứ 4, 19h00 – 21h00
TPHCM – Zoom Online

Huỳnh Thị Phương Anh

0399 243 376
Thứ 6, 19h30 – 21h30
TPHCM – Zoom Online

Nguyễn Ngọc Quang

0903 400 689
Thứ 5,6 19h30 – 21h00
Hà Nội – Zoom Online

Trần Kiều Hương

0904 243 610
Thứ 4, 19h30 – 21h00
Hà Nội – Zoom Online

Lâm Yến Phượng

0918 111 987
Thứ 6, 19h00 – 20h30
TPHCM – Zoom Online

Trần Tuệ Như

0931 117 931
Thứ 5 07h30 – 9h00
TPHCM – Zoom Online

Lê Thị Kim Dung

0983 547 954
Thứ 3, 12h00 – 13h30
TPHCM – Zoom Online

Phan Ngọc Giàu

0908 233 880
Thứ 5, 18h30 – 20h30
TPHCM – Zoom Online

Nguyễn Thị Lan Hương

0903 365 186
Thứ 3 5h00 – 7h00
TPHCM – Zoom Online

Nguyễn Thị Hà

0943 593 568
Thứ 5, 19h30 – 21h00
Hà Nội – Zoom Online

Nguyễn Thị Bích Thoả

0931 538 286
Thứ 4, 19h00 – 20h30
TPHCM – Zoom Online

Trần Thùy Linh

0972 045 050
Thứ 4 20h00 – 21h30
Hà Nội – Zoom Online

Dương Vân Anh

0981 161 185
Thứ 2, 12h00 – 14h00
Hà Nội – Zoom Online

Lê Thị Kim Oanh

0937 126 113
Thứ 4, 12h00 – 13h30
TPHCM – Zoom Online

Phan Đăng Sơn

0907 033 536
Thứ 2 18h30 – 20h30
TPHCM – Zoom Online

Ngô Vương Phương Nga

0945 271 616
Thứ 3, 12h30 – 14h00
TPHCM – Zoom Online

Trần Ngọc Diệu

0909 576 097
Thứ 4, 19h00-20h30
TPHCM – Zoom Online

Võ Thị Tường Vi

0948 799 663
Chủ nhật 11h – 13h
TPHCM – Zoom Online

Nguyễn Thị Cẩm Lai

0961 612 727
Thứ 6, 11h30 – 13h00
TPHCM – Zoom Online