Nhóm học tập online

Home Nhóm học tập Online

Nhóm Học Tập - Online

Yumi - DCI Project Manager

 0919 270 822
 Training DCI-Leader
Online

Nguyễn Mỹ Hương - COO DAG/DCIVN

 0914 861 339
 Thứ 3, 12h00 – 14h00
 Zoom Online – Nhóm Doanh Nghiệp

DCI Leader Ngọc Uyển

Lê Thị Ngọc Uyển

 0909 079 068
 Thứ 5, 9h00-10h30
 Zoom Online

Nguyễn Cao Hữu Trí

 0909 660 966
 Thứ 4, 17h30-19h00
 Zoom Online

DCI Leader Mai

Nguyễn Thị Mai

 0968 605 665
 Thứ 7, 19h00 – 21h00
 Zoom Online

Bùi Thị Thao

 0363 126 199
 Thứ 7, 19h30 – 21h30
 Zoom Online

Tăng Thị Thu Hương

 0944 444 249
 Thứ 6, 20h00-21h40
 Zoom Online

Phạm Hoàng Việt

 0938 832 869
 Thứ 4, 19h00 – 20h30
 Zoom Online

Thái Hoàng Thu Hương

 0914 323 603
 Thứ 5, 05h30 – 07h00
 Zoom Online

DCI Leader Nguyễn Xuân Thanh Tín

Nguyễn Xuân Thanh Tín

 0942 996 169
 Thứ 5, 20h00 – 21h30
 Zoom Online

DCI Leader Trần Thị Dung

Trần Thị Dung

 0982 635 379
 Thứ 2, 20h00 – 21h30
 Zoom Online

DCI Lefader Tại Quốc Khánh

Tạ Quốc Khánh

 0901 341 333
 Thứ 5, 20h00 – 21h30
 Zoom Online

DCI Leader Diễm Phước

Lê Thị Diễm Phước

 0909 081 863
 Thứ 5, 5h00 – 6h30
 Zoom Online

DCi Leader Mai Thị Vân Anh

Mai Thị Vân Anh

 0384 598 519
 Thứ 2, 19h45 – 21h15
 Zoom Online

DCi Leader Phạm Nhung

Phạm Thị Nhung

 0902 926 831
 Thứ 5, 12h00 – 13h30
 Zoom Online

DCI Leader Phùng Quốc Hùng

Phùng Quốc Hùng

 0931 33 00 11
 Thứ 5, 12h30 – 14h00
 Zoom Online

DCI Leader Hoàng Giang Thảo

Hoàng Giang Thảo

 0825 571 808
 Thứ 4, 19h00 – 21h00
 Zoom Online

DCI Leader Huỳnh Phương Anh

Huỳnh Thị Phương Anh

 0399 243 376
 Thứ 6, 19h30 – 21h30
 Zoom Online

DCI Leader Ngọc Quang

Nguyễn Ngọc Quang

 0903 400 689
 Thứ 5,6 19h30 – 21h00
 Zoom Online

DCI Leader Trần Kiều Hương

Trần Kiều Hương

 0904 243 610
 Thứ 4, 19h30 – 21h00
 Zoom Online

DCI Leader Lâm Yến Phượng

Lâm Yến Phượng

 0918 111 987
 Thứ 6, 19h00 – 20h30
 Zoom Online

DCI Leader Trần Tuệ Như

Trần Tuệ Như

 0931 117 931
 Thứ 5 07h30 – 9h00
 Zoom Online

DCI Leader Kim Dung

Lê Thị Kim Dung

 0983 547 954
 Thứ 3, 12h00 – 13h30
 Zoom Online

DCI Leader Ngọc Giàu

Phan Ngọc Giàu

 0908 233 880
 Thứ 5, 18h30 – 20h30
 Zoom Online

DCI Leader Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

 0903 365 186
 Thứ 3 5h00 – 7h00
 Zoom Online

DCI Leader Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

 0943 593 568
 Thứ 5, 19h30 – 21h00
 Zoom Online

DCI Leader Bích Thỏa

Nguyễn Thị Bích Thoả

 0931 538 286
 Thứ 4, 19h00 – 20h30
 Zoom Online

DCI Leader Thùy Linh

Trần Thùy Linh

 0972 045 050
 Thứ 4 20h00 – 21h30
 Zoom Online

DCI Leader Dương Vân Anh

Dương Vân Anh

 0981 161 185
 Thứ 2, 12h00 – 14h00
 Zoom Online

DCI Leader Kim Oanh

Lê Thị Kim Oanh

 0937 126 113
 Thứ 4, 12h00 – 13h30
 Zoom Online

DCI Leader Phan Đăng Sơn

Phan Đăng Sơn

 0907 033 536
 Thứ 2 18h30 – 20h30
 Zoom Online

DCI Leader Ngô Vương Phương Nga

Ngô Vương Phương Nga

 0945 271 616
 Thứ 3, 12h30 – 14h00
 Zoom Online

DCI Leader Trần Ngọc Diệu

Trần Ngọc Diệu

 0909 576 097
 Thứ 4, 19h00-20h30
 Zoom Online

DCI Leader Tường Vi

Võ Thị Tường Vi

 0948 799 663
 Chủ nhật 11h00 – 13h00
 Zoom Online

DCI Leader Nguyễn Thị Cẩm Lai

Nguyễn Thị Cẩm Lai

 0961 612 727
 Thứ 6, 11h30 – 13h00
 Zoom Online

DCI Leader Zoom Online