Chuỗi Năng Đoạn Kim Cương Toàn cầu Chủ đề 9 – 3ADV

56.000.000

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG TOÀN CẦU CÙNG  TIẾN SĨ MICHAEL ROACH
Lần đầu tiên được tổ chức trên toàn thế giới – ĐỔI MỚI ĐỂ THÀNH CÔNG

1. DCI Toàn cầu Cấp độ 9

2. DCI Toàn cầu Cấp độ 3 Nâng Cao

Mã: dci-3adv9 Danh mục: ,

Thông tin khóa học

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG TOÀN CẦU CÙNG  TIẾN SĨ MICHAEL ROACH
Lần đầu tiên được tổ chức trên toàn thế giới – ĐỔI MỚI ĐỂ THÀNH CÔNG

1. DCI Toàn cầu Cấp độ 9

Khám phá Gốc rễ của Sự Sáng Tạo: Cuộc Cách Mạng 2023 – Đổi mới để thành công

  • Thời gian: 09,10,16,17/09/2023
  • Hình thức học: Zoom Online
  • Giảng viên: Tiến sĩ Michael Roach và Đội ngũ giáo sư DCI toàn cầu

2. DCI Toàn cầu Cấp độ 3 Nâng Cao

Khám phá Hệ thống niềm tin –  Đổi mới để thành công

  • Thời gian: 18,19,25,26/11/2023
  • Hình thức học: Zoom Online
  • Giảng viên: Tiến sĩ Michael Roach và Đội ngũ giáo sư DCI toàn cầu