Combo 3 khóa học DCI Cấp độ 2,4,5

18.000.000

COMBO 03 KHÓA HỌC NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG Cấp độ 2,4,5

SKU: combo-3-1-1-1 Categories: , Tag:

Thông tin khóa học

COMBO 03 KHÓA HỌC NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG – ONLINE

  • DCI Cấp độ 2: “Tài Năng – Đam Mê – Mục Đích Sống”
  • DCI Cấp độ 4: “Đối Tác Nghiệp”
  • DCI Cấp độ 5: “Mối Quan hệ Hoàn Hảo”