Combo 3 khóa học DCI Cấp độ 3,4,5

18.000.000

COMBO 04 KHÓA HỌC NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG Level 3,4,5

SKU: combo-5-1-1 Categories: , Tag:

Thông tin khóa học

COMBO 03 KHÓA HỌC NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG – ONLINE

  • DCI Cấp độ 3: ” Làm Chủ Tâm trí”
  • DCI Cấp độ 4: “Đối Tác Nghiệp”
  • DCI Cấp độ 5: “Mối Quan hệ Hoàn Hảo”