Combo A cùng DCI Global 2022

62.000.000

COMBO 02 KHÓA HỌC NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG CÙNG Thầy Geshe Michael Roach

SKU: dcig-com-a Category: Tags: ,

Thông tin khóa học

COMBO A 02 KHÓA HỌC NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG CÙNG Thầy Geshe Michael Roach

  • DCI Cấp độ 10: Loại Bỏ Cảm Xúc Tiêu Cực
  • DCI Cấp độ 2 – Nâng cao: Kỹ Thuật Biến Ước Mơ Thành Hiện thực