DCI DẠY CON

15.000.000

  • Thời gian: 20-21/01/2024
  • Hình thức: Offline tại TPHCM & Zoom Online
  • Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình
Mã: dci-day-con Danh mục:

Thông tin khóa học

CHA MẸ CHUYỂN HÓA – CON CÁI CHUYỂN MÌNH

  • Thời gian: 20-21/01/2024
  • Hình thức: Offline tại TPHCM & Zoom Online
  • Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình