DCI KHAI MỞ TÂM THỨC

8.000.000

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG – KHAI MỞ TÂM THỨC

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  • Thời gian: 08-09/06/2024
  • Hình thức: Zoom Online
  • Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình
Mã: dci-kmtt Danh mục:

Thông tin khóa học

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG – KHAI MỞ TÂM THỨC

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  • Thời gian: 08-09/06/2024
  • Hình thức: Zoom Online
  • Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình