Năng Đoạn Kim Cương Toàn cầu Chủ đề 3 Nâng cao

28.000.000

DCI Toàn Cầu chủ đề 3 Nâng Cao: Khám phá Hệ thống niềm tin –  Đổi mới để thành công

  • Thời gian: 18,19,25,26/11/2023

 

Mã: dci3-adv Danh mục: ,

Thông tin khóa học

CHƯƠNG TRÌNH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG TOÀN CẦU – CHỦ ĐỀ 3 NÂNG CAO
CÙNG TIẾN SĨ MICHAEL ROACH

DCI Toàn cầu Cấp độ 3 Nâng Cao

Khám phá Hệ thống niềm tin –  Đổi mới để thành công

  • Thời gian: 18,19,25,26/11/2023
  • Hình thức học: Zoom Online
  • Giảng viên: Tiến sĩ Michael Roach và Đội ngũ giáo sư DCI toàn cầu