Study Group Hồ Chí Minh Quận 2

DCI Leader Nguyễn Thị Bích Thỏa

Nguyễn Thị Bích Thoả

 0931538286
 Thứ 7, 14:00 – 16:00
 The Coffee House 187 Trần não, Quận 2

DCI Leader Lê Thanh Hải

Lê Thành Hải

 0933912287
 Thứ 4, 18:30 – 21:00
 Sen cafe, 18 Đường 26, Phường An Phú, Quận 2