fbpx

Study Group Hồ Chí Minh Quận Tân Bình

DCI Leader Nguyễn Thành Thơ

Nguyễn Thị Thành Thơ

 0987 200 054
 Thứ 5, 18:30 – 20:30
 One Dream club – 18A Cộng Hòa, Q. Tân Bình

DCI Leader Phương Anh

Huỳnh Thị Phương Anh

 0399 243 376
 Thứ 4, 18h30 – 20h30
 14A cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình

DCI Leader Hoàng Giang Thảo

Hoàng Giang Thảo

 0825 571 808
 Thứ 2, 18:30 – 20:30
 5B Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình

DCI Leader Phạm Hoàng Việt

Phạm Hoàng Việt

 0938832869
 Thứ 4, 11:30 – 13:00
 18A Cộng Hòa, Tân Bình