Study Group Hồ Chí Minh Quận Thủ Đức

DCI Leader Võ Văn Kỳ

Võ Văn Kỳ

 0909 992 672
 Thứ 5, 18:30 – 20:30
 37 Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Q. Thủ Đức

DCI LEader Mai Thị Vân Anh

Mai Thị Vân Anh

 0384598519
 Thứ 4, 18:30 – 20:20
 Số 5, Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức

DCI Leader Lê Thị Ánh Mỹ

Lê Thị Ánh Mỹ

 0909752234
 Thứ 5, 18:30 – 21;00
 Windy Cà phê, 26 Bác Ái, Q.Thủ Đức

DCI Leader Kim Oanh

Lê Thị Kim Oanh

 0937126113
 Thứ 7, 12;00 – 13:30
 Windy Cà phê, 26 Bác Ái, Q.Thủ Đức