VIDEO DCI VIỆT NAM

Home VIDEO DCI VIỆT NAM

VIDEO DCI VIỆT NAM

DCI Việt Nam | Give what you want - Cho đi điều bạn muốn
Câu Chuyện Cây Bút Mới Nhất - Thầy Nguyễn Công Bình
"Chế biến" thời gian - Geshe Michael Roach
Phương pháp sắp xếp & lập kế hoạch thời gian - Geshe Michael Roach
"Nô lệ" của Thời Gian - Geshe Michael Roach
Bẻ cong Thời gian - Geshe Michael Roach
Quản lý thời gian với mục tiêu dài hạn - Geshe Michael Roach
"Mắc kẹt" trong khoảnh khắc của Hiện Tại - Geshe Michael Roach