Học viên: Anh Phùng Quốc Hùng
Nghề nghiệp: Founder & CEO tại Khởi Nguyên Media

Vấn đề trong cuộc sống:
– Mất định hướng trong cuộc sống
– Gặp nhiều vấn đề về ý nghiệp của bản thân

 

Thời gian thực hành DCI: 08/2017 – Nay

 

Kết quả đạt được:
– Điều thành công nhất là tôi đã tìm được người bạn đời hoàn hảo
– Cải thiện được rất nhiều mối quan hệ xung quanh

Phùng Quốc Hùng