Study Group Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận

DCI LEader Đinh Thu Hiền

Đinh Thị Thu Hiền

 0903 796 656
 Thứ 2, 19:00 – 21:00
 Britea, 238 Phan Xích Long, P.7, Q. Phú Nhuận

DCI Leader Bùi Thị Kim Loan

Bùi Thị Kim Loan

 0908 898 221
 Thứ 5, 18:00 – 20:30
 tại An Nhiên House, 67 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận

DCI Leader Lê Thị Ngọc Uyển

Lê Thị Ngọc Uyển

 0909 079 068
 Thứ 5, 18:00 – 20:30
 tại An Nhiên House, 67 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận

DCI Leader Nguyễn Cao Hữu TRí

Nguyễn Cao Hữu Trí

 0909 660 966
 Thứ 2, 18:00 – 20:00
 An Nhiên House, số 67 Cù Lao, Phú Nhuận