DCI CẤP ĐỘ 1 – ONLINE – 2-3/12/2023

8.000.000

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

Năng Đoạn Kim Cương Cấp độ 1: “THÀNH CÔNG BÊN TRONG – THÀNH CÔNG BÊN NGOÀI”
Thời gian: 02-03/12/2023
Hình thức: Zoom Online
Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình – Giảng viên DCI Toàn Cầu

Mã: dci1-online-2-3/11/2023 Danh mục:

Thông tin khóa học

NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG CẤP ĐỘ 1 – OXYGEN MONEY
THÀNH CÔNG BÊN TRONG – THÀNH CÔNG BÊN NGOÀI

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

Năng Đoạn Kim Cương Cấp độ 1: “THÀNH CÔNG BÊN TRONG – THÀNH CÔNG BÊN NGOÀI”
Thời gian: 02-03/12/2023
Hình thức: Zoom Online
Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình – Giảng viên DCI Toàn Cầu