Đại Hội Cổ Đông Thường Niên DCI Việt Nam Và DAGroup 2021

Ngày 27/2/2021, ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Táo Kim Cương Việt Nam (DA.Group) cũng như Công ty Cổ phần DCI Việt Nam (DC.I) – Đaị hội cổ đông lần đầu tiên đã được diễn ra.

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên DAGroup Và DCI Việt Nam 2021

(Đại hổi diễn ra với sự tham gia của đầy đủ các cổ đông)

Trước khi bắt đầu đại hội, tất cả các khách mời cùng nhau Thiền để có được tinh thần thoải mái , tập trung tốt nhất và đưa ra những quyết định đúng đắn cho đại hội.

 

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên DAGroup Và DCI Việt Nam 2021

Đại hội cổ đông thường niên được chủ trì bởi Nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng quản trị – ông Nguyễn Công Bình – với nội dung liên quan đến việc tổng kết, báo cáo các hoạt động trong năm 2020 và những kế hoạch chuẩn bị cho năm 2021.

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên DAGroup Và DCI Việt Nam 2021

(Ông Nguyễn Công Bình phát biểu và báo cáo trước đại hội)

Đại hội đã diễn ra với không khí vô cùng sôi nổi và hiệu quả. Mọi người cùng nhau nghiêm túc nhìn lại những khó khăn, thẳng thắn trao đổi, đóng góp trên tinh thần xây dựng cho các kế hoạch và định hướng trong thời gian tới. Bên cạnh đó là biểu quyết để thông qua các kế hoạch, chủ trương cho năm 2021.

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên DAGroup Và DCI Việt Nam 2021

(Các thành viên cổ đông tham gia biểu quyết)

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động hướng đến con đường “Lan tỏa sự tích cực” của DAGroup cũng như DCI Việt Nam, thực hiện sứ mệnh mang thành công và hạnh phúc đến cho 95 triệu dân Việt Nam.

(Các cổ đông của DA.Group)

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động hướng đến con đường “Lan tỏa sự tích cực” của DAGroup cũng như DCI Việt Nam, thực hiện sứ mệnh mang thành công và hạnh phúc đến cho 95 triệu dân Việt Nam.
(Cổ đông của DC.I Việt Nam)

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động hướng đến con đường “Lan tỏa sự tích cực” của DAGroup cũng như DCI Việt Nam, thực hiện sứ mệnh mang thành công và hạnh phúc đến cho 95 triệu dân Việt Nam.